Skip to content

Personalen på Ahlberg data

Detta är medarbetarna på dataräddningsföretaget Ahlberg data.

Personalen Ahlberg data. Från början bestod Ahlberg data av endast en man - Lasse Ahlberg.
Lasse Ahlberg, ägare. Grundade Ahlberg data i mars 2003. Byggde upp en egen kompetens inom dataräddning. Jobbar numera mest med företagets webbsajt, företagsutveckling och marknadsföring.
Knut Åge Lie, VD för Ahlberg data i Norge. Ansvarar för att de norska kunderna får bra service med dataåterställning och IT-forensik.
Knut Åge Lie, VD för Ahlberg data i Norge. Ansvarar för att de norska kunderna får bra service med dataåterställning och IT-forensik.
Sofie Stålberg är kundansvarig och sitter i receptionen. Det är Sofie som svarar i telefon och som informerar och levererar besked till våra kunder om dataåterställning med mera.
Sofie Stålberg är kundansvarig och sitter i receptionen. Det är Sofie som svarar i telefon och som informerar och levererar besked till våra kunder om dataåterställning med mera.
En gång i tiden ledande dataexpert. Michael Hooper jobbade med datorer redan på 1980-talet.
Michael Hooper, delägare. Jobbar aktivt med företagsutveckling och personalfrågor bland annat.
Ahlberg data personalen i Finland. Markus Holmström är ensam ansvarig för Ahlberg data i Finland.
Markus Holmström, VD på Ahlberg data OY i Finland. Markus ansvarar för att de finska kunderna får bra hjälp med hårddiskreparationer och dataräddning.
Vytis Andrijauskas, elektronikingenjör. Vytis arbetar med hårddiskreparationer i renrum och löser även elektroniska hårddiskproblem.
Vytis Andrijauskas, elektronikingenjör. Vytis arbetar med hårddiskreparationer i renrum och löser även elektroniska hårddiskproblem.
Ahlberg data personalen. VD Staffan Söderlind ansvarar för det dagliga arbetet med dataräddning och IT-forensik.
Staffan Söderlind, VD för Ahlberg data i Sverige. Staffan är både ansvarig VD och en mycket erfaren data recovery-tekniker som själv jobbar dagligen med dataåterställning.
Marianne Ahlberg, ekonomiansvarig. Jobbar bland annat med fakturahantering, bokföring och skatteärenden.
Marianne Ahlberg, ekonomiansvarig. Jobbar bland annat med fakturahantering, bokföring och skatteärenden.
Mikael Stathin är IT-forensiker, utbildad vid högskolan i Dalarna. Jobbar sedan drygt 5 år tillbaka med forensiska undersökningar hos Ahlberg data, men också med dataåterställning.
Mikael Stathin är IT-forensiker, utbildad vid högskolan i Dalarna. Jobbar sedan drygt 5 år tillbaka med forensiska undersökningar hos Ahlberg data, men också med dataåterställning.