Återskapa raderade SMS

Vi återskapar raderade sms. Ahlberg data är ett av ytterst få företag i Sverige som kan hjälpa dig återställa raderade sms från iPhone, Android, Windows Phone och även andra, äldre mobiler.
Vi återskapar raderade sms. Ahlberg data är ett av ytterst få företag i Sverige som kan hjälpa dig återställa raderade sms från iPhone, Android, Windows Phone och även andra, äldre mobiler.

Det är inte lika enkelt som man kan tro om man läser vissa diskussionsforum att återskapa sms. För att man ska kunna återskapa sms från en smartphone krävs det att man har specialutrustning som både är dyr, komplicerad och säkerhetsklassad.

Man måste vara godkänd för att få köpa och använda utrustningen. Ahlberg data har tillstånd därför att vi anses vara ett seriöst företag inom it-forensik. Vi är också godkända av säkerhetstjänsten i det land där utrustningen tillverkas.
Man måste vara godkänd för att få köpa och använda utrustningen. Ahlberg data har tillstånd därför att vi anses vara ett seriöst företag inom it-forensik. Vi är också godkända av säkerhetstjänsten i det land där utrustningen tillverkas.
Vi är ett av ytterst få företag inom den privata sektorn som har denna typ av utrustning, för övrigt exakt samma som används av polisen.

Det finns gör-det-själv-mjukvara som ska klara samma sak enligt reklamen, men den fungerar garanterat inte som utlovat. Låt dig inte luras för att det verkar billigt.

Det fungerar på riktigt

Ahlberg data är the real deal när det gäller att återskapa sms. Vi klarar det som apparna på nätet inte kan leverera.

Både professionell hårdvara och mjukvara för dekryptering och öppning av låsta mobiler är helt nödvändig. Det finns inga trolleritrick. Om du på allvar vill ha sms återställda är du välkommen att ringa oss på 08-718 07 20

Återskapa SMS

Återställning av "otrohets-sms"

Vi återskapar givetvis raderade sms även i samband med våra otrohetsutredningar som görs på vår IT-forensiska avdelning. Det är samma tekniska utrustning som används vid “vanlig” återställning av sms. Se sidan om Otrohetsutredning.