Forensisk analys av mobiltelefon

Forensisk utredning av mobiltelefon utförs av Ahlberg data i Nacka Strand. Inhämtning av känslig information och bevismaterial i privata brottsutredningar.
Israeliska Cellebrite är världsledande på hård- och mjukvara som används för forensisk analys av mobiltelefon. extrahering av raderad data, känslig information och bevismaterial.

Forensisk analys av mobiltelefon

Inför en forensisk utredning av mobiltelefon använder vi Cellebrite för att låsa upp och avkryptera mobilen.
Cellebrite kan låsa upp och avkryptera de flesta mobiltelefoner.

Det begås många brott på olika företag. Vi utreder brott på arbetsplatser – som till exempel informationsstöld, trolöshet mot huvudman, förskingring och andra ekonomiska brott. En forensisk analys av mobiltelefon kan användas i syfte att få fram raderad, känslig information och bevismaterial som går att använda vid en rättegång eller som påtryckningsmedel.

Det går att göra detta i privat regi hos Ahlberg data med hjälp av den misstänktes mobiltelefon. Moderna mobiltelefoner hjälper till att lösa många brott. Polisen gör mängder av brottsundersökningar varje år med hjälp av forensiska undersökningar av brottslingars mobiler – och får fram bevis som ofta ger fällande dom.


Allt mer avancerad kryptering

En forensisk analys av mobiltelefon är inte helt enkelt. Bara några få företag i Sverige håller på med det. Det beror framför allt på att det är svårt och dyrt. Mobiltillverkarna “låser in” och krypterar datan i telefonerna så att det blir väldigt svårt att komma åt datan inuti och det behövs dyr utrustning för att klara detta.

Det finns oerhört många olika varianter av mobiltelefoner – uppemot 10 000 telefon-modeller med olika konfigurationer som vi behöver kunna låsa upp och avkryptera.

Vi behöver kunna göra en forensisk analys av mobiltelefon innan vi kan avgöra var den misstänkta personen befunnit sig vid olika tidpunkter.

Vi lägger mycket pengar på att alltid ha den senaste och bästa utrustningen för att kunna ta oss förbi låsen och krypteringarna i telefonerna – och kunna komma åt den information du vill ha.

Cellebrite-utrustningen vi använder är inte tillgänglig på den öppna marknaden. Men Ahlberg data är ett licensierat företag, har tillstånd och kan därför göra nya uppdateringar av mjukvaran för olika telefonmodeller varje dag.

Tack vare detta får vi fram bevisen ur telefonen åt dig, raderade sms och raderade bilder, samtalslistor, geografiska positioner vid olika tidpunkter, loggar från olika chattar och sociala media, raderade dokument med mera.

Om du önskar få en utredning genomförd kan du ringa oss eller skicka ett e-postmeddelande till forensics@ahlbergdata.se.