Forensisk undersökning av dator

Forensisk undersökning av dator
Vi återskapar bevismaterial – dokument, bilder, e-post, loggar med mera från datorer.

Letar fram dolda bevis i datorn

En forensisk undersökning av en dator kan ge avgörande bevis mot den som är misstänkt för brott eller trakasserier och oegentligheter på arbetsplatsen.

Genomgången av datorn ger ofta bättre och mer omfattande bevismaterial än det vi kan få fram ur en mobiltelefon eller surfplatta.

Stöld av data på usb-minne.
Stöld av affärskritisk data är mycket vanligt.

Det är enkelt att stjäla med sig affärskritisk information – eller läcka ut den till någon obehörig via jobbdatorn. Vanligast är att stjäla med sig informationen på en extern hårddisk eller ett USB-minne. Men även e-post och “sociala media” kan användas i detta syfte.

Under utredningen återskapar vi raderad och “gömd” data som kan utgöra bevis mot den misstänkte. Det kan till exempel vara en logg som visar att data har överförts till ett visst usb-minne vid en viss tid.

Alla aktiviteter lämnar spår

Allt lämnar spår kvar på datorn. Den misstänkta personen gör oftast det bästa hen kan för att radera och sopa bort bevisen. En del använder särskilda raderingsprogram. Men det finns ändå många saker som inte ens en mycket kunnig datoranvändare brukar känna till och som vi kan få fram.

Vi tar fram alla detaljer, som till exempel märke och serienummer på minnet och vilka filer som förts över. Vi tar fram e-post som personen försökt radera, bilagor till e-posten, konversationer på Facebook och Skype, olika dokument, chatloggar med mera.

Överföring av data
Det är bra om man kan beslagta de tillbehör till datorn som den misstänkte har använt, till exempel extern hårddisk och usb-minnen.

Komplett forensisk rapport

När undersökningen är klar levererar vi en komplett och lättöverskådlig forensisk rapport till dig. Den innehåller en sammanställning och listar alla potentiella bevis som hittats. Den forensiska rapporten kan användas i domstol eller som ett påtryckningsmedel mot den misstänkte. Bra bevis är svåra att prata bort.