IT-forensik – forensisk undersökning

IT-forensisk undersökning hos Ahlberg data i Nacka Strand.
Ahlberg data utför IT-forensiska utredningar. Vi utreder civila rättstvister och misstänkta brott på arbetsplatser med hjälp av datorer och mobiler. Tar fram bevis i skattemål, arvstvister, familjerätt med mera.

Forensisk undersökning i privat regi

IT-forensik innebär att man gör en forensisk undersökning genom att söka igenom digitala lagringsmedia som exempelvis datorer, mobiltelefoner och minneskort och spåra upp dold och raderad information, loggar med mera – som kan användas som bevis i en brottsutredning eller i ett civilmål.

En IT-forensiker är IT-världens motsvarighet till en kriminaltekniker. De flesta IT-forensiker jobbar hos polisen – till exempel med att utreda barnpornografibrott och misstänkta pedofiler. Men det finns även IT-forensiker på andra myndigheter som försvarsmakten, tullen och ekobrottsmyndigheten.

Cellebrite - används vid forensisk utredning.
Utrustning från Cellebrite – samma som polisen använder.

Ahlberg data är ett av få privata specialistföretag som kan genomföra en forensisk undersökning enligt de höga krav på rättssäkerhet som finns i Sverige. Vi arbetar för den privata sektorn – gör forensiska undersökningar åt framför allt företag som behöver utreda och få klarhet i oegentligheter och olagligheter som medarbetare kan ha ägnat sig åt på jobbet. Informationsstöld till exempel.

Vår IT-forensiker återskapar dold och raderad information, till exempel borttagna dokument, sms och bilder – och loggar som visar tider och positionsangivelser med mera. En logg kan till exempel visa om viktiga filer har överförts (stulits) till ett annat lagringsmedia som exempelvis ett USB-minne.

Samma metodik som polisen

En undersökning av en mobiltelefon kan visa var personen har befunnit sig vid olika tidpunkter – och givetvis mängder av annan information. En forensisk undersökning hos oss sker på ett rättssäkert sätt. Allt görs enligt ett givet protokoll.  De bevis som tas fram ska hålla för en granskning i domstol och därför dokumenteras allt minutiöst.

Våra uppdragsgivare vill få fram så tydliga bevis som möjligt på oegentligheter eller brott som begåtts av oärliga medarbetare. Men ibland får vi också uppdrag från advokater som vill kolla hur pass bra bevis myndigheterna har mot deras klienter. Då handlar det ofta om skattebrott eller andra ekonomiska brott. Vi gör ingen värdering av vem som är skyldig eller inte, vi tar fram de bevis som finns helt enkelt.

Några anledningar att anlita oss för forensisk undersökning

 • Vi tar fram avgörande bevis
  Bra bevis är en grundförutsättning för att vinna en rättstvist.
 • Vi utreder brott helt privat
  Du behöver inte riskera att förundersökningen läggs ned av åklagare i förtid.
 • Vi jobbar snabbt och effektivt
  Vi kan utreda brottet eller civilmålet direkt. Inga onödiga väntetider.
 • Kostnaden är jämförelsevis låg
  Våra utredningar är kostnadseffektiva. Allt görs digitalt.

Om du önskar få en utredning genomförd kan du ringa oss eller skicka ett e-postmeddelande till forensics@ahlbergdata.se.