IT-forensisk brottsutredning på företaget

Informationsstöld är ett av de vanligaste brotten på landets företag.
Informationsstöld är ett av de vanligaste brotten på landets företag.

Brottslig verksamhet på arbetsplatser förekommer på alla stora företag. Ibland är det brott som kan kosta företaget mycket pengar. Det vanligaste brottet vi utreder är informationsstöld och läckande av företagskritisk information.

Informationsstöld börjar ofta med att någon på företaget i hemlighet är på väg att hoppa av och starta eget – eller har fått nytt jobb hos en konkurrent.
Informationsstöld börjar ofta med att någon på företaget i hemlighet är på väg att hoppa av och starta eget – eller har fått nytt jobb hos en konkurrent.

I smyg kopierar personen alla företagshemligheter han eller hon kommer över, till exempel kundregistret, prislistor och avtal med olika kunder och leverantörer.
 
Innan man kan anklaga och konfrontera en misstänkt behöver man göra en utredning, ta reda på vad som faktiskt har hänt och vad det finns för bevis. Sanningen finns ofta dold  inuti personens dator, i hans mobiltelefon eller ett minneskort. USB-stickor är mycket smidiga när man vill stjäla med sig information.

Här kommer Ahlberg data in i bilden. Även om den misstänkte på alla sätt har försökt sopa igen spåren efter sig, raderat mejl och annan elektronisk kommunikation, dokument och så vidare, så kan vi ändå via en IT-forensisk undersökning få fram information som visar vad personen har gjort.

Vi återskapar raderad data, bland annat sms, dokument, e-post och olika loggar som kan vara avgörande bevis (det kan till exempel vara en logg som visar att data har överförts till ett visst usb-minne med datum och tid angivet, samt märke och serienummer på minnet). Det kan också vara konversationer på sociala media som Facebook eller  Skype.

När vi är färdiga med utredningen har vi byggt upp en beviskedja och kan leverera en komplett och lättöverskådlig forensisk rapport som är färdig att användas i domstol om man så önskar eller som påtryckning mot den misstänkte.

Ahlberg data arbetar med samma metodik, samma mjukvara och hårdvara som används av den svenska polisen. Skillnaden är att vi jobbar lite mindre byråkratiskt, snabbare och mer informellt.
Ahlberg data arbetar med samma metodik, samma mjukvara och hårdvara som används av den svenska polisen. Skillnaden är att vi jobbar lite mindre byråkratiskt, snabbare och mer informellt.

Hos oss får du hög prioritet, du får garanterat saken utredd ordentligt. Polisen har tyvärr en tendens att prioritera bort många brott. Man är tvungen att prioritera brott som anses mer angelägna, som våldsbrott. Förundersökningar som kräver mycket jobb, men ger låga straff läggs ofta ned innan de ens utretts.

Du behöver inte vara orolig för att detta händer om du anlitar oss. Ingenting behöver heller hamna i något offentligt register.

Om du är intresserad av en forensisk utredning kan du ringa eller skicka ett e-postmeddelande till forensics@ahlbergdata.se.