Skip to content

Laga trasig CD/DVD-skiva

trasig cd 01 2

Repad eller felbränd

En hembränd CD eller DVD-skiva går lätt sönder och blir också av sig själv (på grund av dålig materialkvalitet) ofta med tiden oläsbar. Mapparna och filerna kan se ut att ha försvunnit helt. Ibland kan de synas, men går inte att öppna. Det händer också att filerna kan öppnas, men att de är korrumperade och inte fungerar som de ska.

Orsaken är ofta att skivan blivit dåligt bränd från början, kraftigt repad eller att den fallit för åldersstrecket. Framför allt de billigaste hemmabrända skivorna brukar bli dåliga med tiden. Att skivan blivit felbränd är särskilt vanligt när det gäller så kallade CD-RW och DVD-RW-skivor som man kan bränna i flera lager.

Vi kan laga CD- och DVD-skivor om de är repade och vi kan också ofta hjälpa dig återställa filer från felbrända och defekta CD och DVD.

Om skivan “bara” är felbränd behövs ingen reparation, men det krävs särskild utrustning för att kunna läsa av data och även för att kunna reparera och återställa korrumperad  data.

Korrupt och oläsbar skiva

dvd 03 crop 1

Det finns goda möjligheter för oss att kunna återställa dina förlorade filer i samtliga ovan beskrivna fall. Undersökning av CD eller DVD är gratis. Återställda mappar och filer kan du få levererade på exempelvis ett USB-minne, en extern hårddisk eller via nedladdning från vår FTP-server.