Laga trasig CD/DVD-skiva

trasig cd 01 2
Repad eller felbränd

En CD eller DVD-skiva går lätt sönder och blir oläsbar. Mapparna och filerna kan ha försvunnit helt. Ibland kan de synas, men går inte att öppna. Det händer också att filerna kan öppnas, men ser konstiga ut.

Orsaken är oftast att skivan blivit kraftigt repad eller felbränd. Att skivan blivit felbränd är särskilt vanligt när det gäller så kallade CD-RW och DVD-RW-skivor som man kan bränna i flera lager.

Vi kan laga CD- och DVD-skivor om de är repade och vi kan också hjälpa dig återställa filer från felbrända och defekta CD och DVD.

Om skivan är felbränd behövs ingen egentlig reparation, men det krävs särskilt utrustning och särskild mjukvara för avläsning.

Korrupt och oläsbar
dvd 03 crop 1

CD- och DVD-skivor kan bli korrupta och oläsbara även av andra anledningar. Det kan till exempel handla om tillverkningsfel och dålig kvalitet på materialet i CD:n eller DVD:n.

Det finns hur som helst goda möjligheter för oss att kunna återställa dina förlorade filer i samtliga dessa fall. Återställda mappar och filer kan du få levererade på CD/DVD, USB-sticka, extern hårddisk eller via Internetnedladdning.