Skip to content

Rädda hårddisk hos Ahlberg data

Rädda hårddisk hos Ahlberg data i Nacka Strand. Vi har mycket bra kundbetyg.
Vi erbjuder fri analys av kraschad hårddisk och en erkänt hög kvalitet på dataåterställningen.

Rädda hårddisk efter hårddiskkrasch

Att bli av med viktig data i en hårddiskkrasch är inte kul. Men det behöver inte alls vara kört. Vi har goda kunskaper när det gäller att rädda hårddisk. I de allra flesta fall kan vi hjälpa dig få tillbaka förlorad data.

Skickar du hårddisken så orörd som möjligt till oss efter hårddiskkraschen så har vi en optimal chans att kunna genomföra en lyckad dataåterställning åt dig. Vi är komplett utrustade för alla sorters hårddiskräddning och har personal som verkligen kan jobbet.

Att rädda hårddisk hos oss görs enligt ett bestämt protokoll. Det är baserat på mångårig erfarenhet från tidigare dataåterställningar från hårddisk. Det gäller att arbeta på ett sätt som inte tillför hårddisken ytterligare skador, om man vill ha ett bra resultat.

Rädda hårddisk steg för steg

Hårddiskräddning hos Ahlberg data i Nacka Strand.

1. Undersökning av hårddisken

Vi använder särskild analysutrustning för hårddiskar för att ta reda på exakt vilken skada hårddisken drabbats av. Ibland kan det handla om mindre skador på lagringsmediet inuti hårddisken och datakorruption som gör den oläsbar. Det är också vanligt med allvarligare mekaniska, elektriska och elektroniska skador.

2. Kloning av originalhårddisken

Kloning – kopiering av all rådata sektor för sektor – är väldigt viktig för slutresultatet. Vi använder avancerad och intelligent kloningsutrustning som klarar även de flesta dåliga sektorer. Detta för att kunna extrahera så mycket rådata som möjligt ur den skadade hårddisken. Detta är en förutsättning för att man ska kunna få ett bra slutresultat.

Rädda hårddisk hos Ahlberg data. Högteknologisk utrustning är nödvändig om man vill ha ett professionellt resultat, det vill säga maximalt med data återställd.

Kloningsapparatur för kraschade hårddiskar är nödvändig för att kunna få ut maximalt med rådata ur den defekta hårddisken. Ju fler sektorer man kan kopiera, desto bättre slutresultat.

3. Analys och rapport om skadorna

Du får en rapport om vilken data som kan återställas och ett fast pris på hela arbetet. I normalfallet får du besked inom ett par dagar efter att vi har fått hårddisken från dig. Ibland kan det förstås, beroende på graden av skador, ta lite längre tid.

4. Rädda hårddisk/dataåterställning

Om du är nöjd med hur mycket data vi kan återställa slutför vi datarekonstruktionen och överför återställd data till valfritt lagringsmedia. Oftast går det snabbast och är mest praktiskt med överföring till en annan hårddisk.

Reparera hårddisk i labb/renrum

Ahlberg data kan även rädda hårddisk med svårare mekaniska problem. Vi är komplett utrustade och har eget renrum.

Ibland är det nödvändigt att först öppna hårddisken i renrumsmiljö och byta ut trasiga komponenter eller göra andra avancerade hårddiskreparationer för att kunna rädda hårddisken.

Ahlberg data har två egna renrumsboxar klass m100. Vi har dessutom högutbildad personal med kvalificerad teknisk kompetens när det gäller både hårdvaruoperationer inuti hårddiskar och andra avancerade hårddiskreparationer. Vi behöver aldrig, som många konkurrenter, skicka hårddiskar vidare till någon annan.

Vytis Andrijauskas, elektronikingenjör hos Ahlberg data, är expert på att rädda hårddisk. Han klarar både svårare mekaniska hårddiskproblem, som måste lösas i renrum, och olika typer av elektroniska problem.

Vytis Andrijauskas, elektronikingenjör hos Ahlberg data, är expert på att rädda hårddisk. Han klarar både svårare mekaniska hårddiskproblem, som måste lösas i renrum, och olika typer av elektroniska problem.

Vytis reparerar kretskort, byter komponenter och programmerar om hårddiskar. Han gör även avancerade hårddiskreparationer i renrum. Bland annat gör han läshuvudsbyten.