Skip to content

Reparera hårddisk hos Ahlberg data

En av våra tekniker reparerar en hårddisk i renrum - byter läshuvuden. Trasiga läshuvuden är ett mycket vanligt hårddiskfel.
En av våra tekniker reparerar en hårddisk i renrum – byter läshuvuden. Trasiga läshuvuden är ett mycket vanligt hårddiskfel.

Lång erfarenhet av att reparera hårddisk

Hårddiskfel är mycket vanligt och man kan råka ut för många olika typer av fel. Ahlberg data har pysslat med att reparera trasiga hårddiskar och rädda data sedan i mars 2003. Vi har lång erfarenhet av att laga hårddiskar som drabbats av alla möjliga olika hårdvarufel och även elektroniska fel.

Har du råkat ut för en hårddiskkrasch? Det finns goda chanser att vi kan reparera din hårddisk och återställa dina förlorade filer i så fall. Det finns ingen anledning att ge upp hoppet.

Du kan till att börja med utnyttja vårt erbjudande om gratis undersökning.

reparera hårddisk nacka strand

Det är ingen risk att du behöver betala något om du tycker det skulle bli för dyrt att reparera din hårddisk.
Ring 08-718 07 20

I en hårddisk på 2 TB finns det cirka 4 miljarder sektorer. Varje sektor lagrar en liten bit data – en “etta” eller en “nolla”. Ytorna på skivorna inuti hårddisken slits med tiden och då uppstår det skadade/oläsliga sektorer.

Därför finns det en redundans, en reservkapacitet på ett antal sektorer inuti hårddisken. Dessa reservsektorer tar över när en “ordinarie” sektor inte kan läsas av längre och ska se till att hårddisken inte kraschar. Men när alltför många sektorer har blivit oläsliga så kraschar hårddisken ändå till slut. Datorn slutar fungera. Du kommer inte åt dina filer.

Vytis Andrijauskas reparerar hårddiskar med både mekaniska och elektroniska problem.
Vytis Andrijauskas reparerar hårddiskar med både mekaniska och elektroniska problem.

Reparera hårddisk med skadade sektorer

En kraschad hårddisk med skadade sektorer behöver sällan öppnas och repareras för att man ska kunna rädda data från den. Men det behövs ändå specialutrustning för att kunna göra en lyckad dataräddning. Hemligheten är att göra en perfekt eller näst intill perfekt klon av den trasiga hårddisken och då behöver man intelligent kloningsutrustning.

Den intelligenta kloningsapparaturen har en avancerad algoritm som gör att den klarar av att läsa av sektorerna inuti hårddisken på individuell nivå. Det vill säga varje sektor avläses med hänsyn till om sektorn är oskadad eller om den är skadad och i vilken grad den är skadad.

På det sättet kan man extrahera rådata ur hårddisken på ett så effektivt sätt som möjligt utan att hårddisken förstörs ytterligare. Efter detta använder vi klonen för att återskapa data från hårddisken. Detta tar från ett par dagar och upp till flera månader i extrema fall.

Försiktig med hårddisken

För resultatets skull är det bra om du lämnar in hårddisken till oss så orörd som möjligt efter en hårddiskkrasch. Undvik helst att använda den överhuvudtaget. Ju mer du försöker "tanka ur" den, ju svårare skador tenderar hårddisken att få. Även datan skadas givetvis.

För resultatets skull är det bra om du lämnar in hårddisken till oss så orörd som möjligt efter en hårddiskkrasch. Undvik helst att använda den överhuvudtaget. Ju mer du försöker “tanka ur” den, ju svårare skador tenderar hårddisken att få. Även datan skadas givetvis.

Svåraste hårddiskreparationen

Ibland tvingas vi flytta över datalagringsskivorna från en trasig hårddisk till en annan identisk hårddisk. Det är en svår och ganska farlig operation som vi inte ger oss på om det inte är helt nödvändigt. Det stora problemet är att hålla skivorna fixerade i förhållande mot varandra i exakt samma position.

Skivorna får inte flytta sig ens en miljondels millimeter i sidled i förhållande till varandra, för då förlorar man möjligheten att återställa någon data. Du kanske tror att vi överdriver lite, men det gör vi inte. Alla datasektorer måste vara positionerade i exakt samma läge efter transplantationen som innan man lyfte ur dem, annars kan inte hårddiskens styrenhet hitta rätt sektorer och sy ihop fungerande filer.

Reparera hårddisk i renrum - överföring av skivorna till annan likadan hårddisk.

De allra flesta gånger brukar det gå bra trots allt och vi kan rädda datan. Men det är en nervpåfrestande operation att reparera hårddisk med denna metod på grund av de extrema precisionskraven. Vi har specialverktyg som hjälper till att fixera skivorna, men det är ändå många manuella moment som måste utföras.

Reparera hårddisk steg för steg

1. Undersökning/analys. När vi är klara med undersökningen ger vi dig en rapport och du får ett fast pris för hela operationen. Detta pris garanterar vi att vi håller.

2. Reparationer. Väldigt ofta behöver hårddisken repareras innan den kan klonas. De hårddiskreparationer vi utför är läshuvudsbyten, transplantation av magnetskivor, omprogrammering av styrenhet och fysiska reparationer av elektroniken på styrenheten.

3. Kloning. En kopia av originalhårddisken skapas med professionell kloningsutrustning.

4. Dataåterställning. Vi rekonstruerar den data som finns på hårddisken.

Länkar