Skip to content

Server recovery – vi räddar data från raidserver

Vi tar hand om din server när den kraschat och återställer filerna i fungerande skick.

Vi tar hand om din server när den kraschat och återställer filerna i fungerande skick.

Att rädda data från server

En server med raid är bland det svåraste man kan ge sig på att rädda data ifrån, särskilt om det är en raidserver med många hårddiskar som samverkar.

Ahlberg data har lång erfarenhet av server recovery – att återskapa filer från komplexa raidkonfigurationer. Vi kan återskapa data från alla olika typer av raidsystem. Vi ser till att du får tillbaka fungerande filer.

De olika raid-typerna och konfigurationerna.
De olika raid-typerna och konfigurationerna.

Det finns flera olika typer av raid, de vanligaste är raid 0, raid 1 och raid 5. Det finns också en variant kallad raid 10 – en kombination av raid 1 och raid 0. Ingen av hårddiskarna i en raid 0 eller raid 5 har ett komplett filsystem och ingen av diskarna innehåller heller några kompletta filer.

Raid 5 är den mer avancerade typen av raid och är vanligast om det är en server med mycket lagringsutrymme och “hög” säkerhet. Hög säkerhet är för övrigt ett relativt begrepp, alla system kan krascha.

Raid gör dataöverföringen snabbare

Poängen med raid är framför allt att läsning och skrivning till och ifrån hårddiskarna går snabbare och att man kan skapa betydligt större diskenheter och partitioner.

Poängen med raid är framför allt att läsning och skrivning till och ifrån hårddiskarna går snabbare och att man kan skapa betydligt större diskenheter och partitioner.

När man läser över data till en server med raid 0 eller raid 5 delas filerna upp i filfragment på vanligen 64 kb. Eftersom datan fördelas över flera olika hårddiskar simultant ökar dataöverföringshastigheten kraftigt.

Raid 1 är annorlunda. Det är en enkel, så kallad speglad raid array, oftast med två diskar. Det ökar inte hastigheten i datöverföringen utan är en ren säkerhetslösning som ska ge säker backup.
Raid 1 är annorlunda. Det är en enkel, så kallad speglad raid array, oftast med två diskar. Det ökar inte hastigheten i datöverföringen utan är en ren säkerhetslösning som ska ge säker backup.

Diskarna i en raid 1 innehåller kompletta filer som  speglas mot varandra – det vill säga de är exakta kopior av varandra. Kraschar den ena disken ska man kunna återställa datan från den andra disken.

I praktiken fungerar det inte alltid som det är tänkt, det händer att även den andra disken har kraschat utan att man har märkt det. I det fallet har man ingen backup. Ahlberg data kan dock  hjälpa dig att rädda datan från den trasiga hårddisken.

Återskapar fungerande filer

Raid diskar

Vid en raid recovery pusslas filfragmenten ihop till fungerande mappar och filer. Är inte alltför många sektorer skadade på de olika hårddiskarna kan man få ett mycket bra rekonstruktionsresultat.

Manipulera inte med diskarna, bäst chans är det om du lämnar servern precis som den är till oss efter kraschen – då har vi optimala möjligheter att återställa datan åt dig.

Leverans på cirka 2-5 dagar

Det tar naturligtvis lite längre tid att rädda data från en kraschad dataserver med raid än vad det gör att återställa data från en enda hårddisk som innehåller kompletta filer.

2-5 dagar är normal leveranstid och kostnaden är precis som vid “vanlig” datarekonstruktion 5 000 – 9 000 kronor per hårddisk. Viss mängdrabatt kan lämnas om det är fler än tre hårddiskar i raiden.