Skip to content

Trasig hårddisk

– reparation och dataräddning

Trasig hårddisk repareras och data återställs hos specialistföretaget Ahlberg data i Nacka Strand.
Har du en trasig hårddisk med värdefull data som du inte kommer åt? Vi kan hjälpa dig rädda data från den.

Räddar filer från trasig hårddisk

En trasig hårddisk kan ha gått sönder av många anledningar. Den vanligaste anledningen är faktiskt att den går sönder av sig själv – utan yttre påverkan. Bristande kvalitet i tillverkningen gör att dagens hårddiskar inte alls är särskilt pålitliga.

Därför behövs företag som Ahlberg data. Sedan 2003 har vi reparerat trasiga hårddiskar och återställt data. Vi har fått mer och mer att göra i takt med att hårddiskkrascherna har ökat i omfattning.

Du behöver alls inte vara panikslagen om du sitter med en trasig hårddisk. Få trasiga hårddiskar är “hopplösa fall”. Vi kan vanligtvis göra en lyckad reparation och rädda data åt dig. Du får tillbaka fungerande filer.

När vi räddar en trasig hårddisk jobbar vi med metoder som baseras på många års erfarenhet av hur man reparerar en trasig hårddisk. Det gäller att arbeta på ett sätt som inte tillför hårddisken ytterligare skador om man vill kunna återställa datafiler i fungerande skick.

Bilder från en trasig hårddisk kan räddas hos Ahlberg data i Nacka Strand.
Vi räddar bland annat bilder från trasig hårddisk. Det är de absolut vanligaste filerna som våra kunder vill ha återställda.

I korthet ser protokollet ut så här:

1. Analys av hårdvaran. Först gör vi en grundlig undersökning av den trasiga hårddisken – för att ta reda på exakt vilket hårddiskproblem det handlar om. Undersökningen är gratis.

2. Kloning/kopiering av originalhårddisken. Vi använder världens mest avancerade kloningsutrustning för att kunna extrahera så mycket rådata som möjligt ur den trasiga hårddisken. Vi tar fram en så exakt kopia av originalet som möjligt.

3. Analys av datan och graden av datakorruption. Vi tar reda på hur mycket data som kan återställas. Du får en rapport och ett fast pris på alltihop.

4. Data recovery. Om du är nöjd med hur mycket data vi kan återställa åt dig slutför vi datarekonstruktionen och överför återställd data till valfritt lagringsmedia.

Trasig hårddisk - några vanliga fel

Återskapa data hos Ahlberg data. Extremt exempel på en trasig hårddisk. Ägaren har själv brutit av läsarmen.

Skadade sektorer – små skador på datalagringsskivorna inuti hårddisken som inte är synliga för blotta ögat. Skadade sektorer uppstår av sig självt utan yttre påverkan. Det är ett mycket vanligt fel. Disken behöver vanligtvis inte öppnas i renrum.

Dåliga läshuvuden – också ett mycket vanligt fel. Det kan uppstå av sig självt för att tillverkningskvaliteten är dålig. Det kan också uppstå om hårddisken har fått en stöt eller någon har flyttat på den på ett oförsiktigt sätt medan den varit igång.

Elektroniska problem – en trasig hårddisk kan ha problem med hårddiskens styrenhet. Utan en fullt fungerande styrenhet slutar hårddisken fungera, det går inte att få ut någon data. Vytis Andrijauskas reparar trasiga hårddiskar med elektroniska problem.

Stiction – i vissa lägen kan hårddiskens läshuvuden fastna på skivorna, de “klibbar fast” på grund av statisk elektricitet. Om detta inträffat måste hårddisken öppnas i renrum och man får manuellt lossa läshuvudena.

Ring 08-718 07 20 och kolla med oss hur vi kan hjälpa dig med din trasiga hårddisk.

vytis pc 3000 1